מדקפה | גיל שנתיים הנורא??? - מדקפה
עינת חלד מאמרים נוספים
לא כולל תרופות

הילד שלכם הפך לפצצת זמן מתקתקת? הוא מתפרע,

שלום כיתה א'!

על מנת להבין, ולו מעט, מהחוויה שעוברת על

איזה פחד!!!

לאור ההתפתחויות האחרונות אני חשה שאני חייבת לכתוב

כוחו של עידוד

כוחו של עידוד   עידן בכיתה ו''. בעוד

גיל שנתיים הנורא???

הילד הגיע לגיל שנתיים. הוא החל לדבר במילים

ושמחת בחגיך?

אנחנו נכנסים לתוך חופשת הפסח הארוכה... איך בכל