מדקפה | הדרך למלאות השוכנת בתוכנו, המעיין הפנימי - מדקפה