מדקפה | הקשבה אמפטית = לראות את השני - מדקפה
מירב לשם גונן מאמרים נוספים