מדקפה | מה עושים באזעקה? היו עם הילדים, שחקו במסגרת המשפחתית. שוחחו... - מדקפה