מדקפה | מוזמנים להרצאת BE AND IT WILL BE ב״מולי״ קפה ב19 לאפריל 2015 - מדקפה
רוני התשואל מאמרים נוספים
זוגיות בעיר הגדולה

מהי המילה זוגיות עבורנו? בואו נשאל את עצמנו: כמה

אל תתקנו מה שעוד לא שבור!

בואו נפגש עם הנחה בסיסית שלנו שמשהו זקוק לתיקון מאיתנו. ונבחן אותה: