מדקפה | מעבדותנו לחירותנו. כי החירות מטעינה אותנו, ההורים, מחדש. - מדקפה