מדקפה | "עופי גוזלית" – על אימהות, בנות ותובנות - מדקפה