מדקפה | ?צילומי הריון וניובורן - מה חדש - מדקפה
אנדה יואל מאמרים נוספים
צילומי ניו בורן

צילום התינוקות הרכים שלנו בימיהם הראשונים, מיד לאחר הלידה... יש דבר