מדקפה | ימים גואשים :) - פעילות יצירה בבית בצבעי גואש עם הילדים! - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים