מדקפה | צבעי איפור לפנים - במיוחד לפורים ! - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים