מדקפה | "רוצה לבנות איש שלג?" - יצירה עם ילדים - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים