מדקפה | האם הכלב שלכם הולך אחריכם לכל מקום? גם לשירותים, ובוכה עד שתצאו? - מדקפה