מדקפה | התבוננות כלכלית משפחתית לשנה החדשה -2017 - מדקפה