מדקפה | חג השבועות וחלב - חדרי ילדים בהשראת צבעי הפרה - מדקפה