מדקפה | כישרונות = מתנות של ילדינו, ושלנו. בואו נזהה אותם ונעצים אותם. - מדקפה
רוני התשואל מאמרים נוספים
זוגיות בעיר הגדולה

מהי המילה זוגיות עבורנו? בואו נשאל את עצמנו: כמה

אל תתקנו מה שעוד לא שבור!

בואו נפגש עם הנחה בסיסית שלנו שמשהו זקוק לתיקון מאיתנו. ונבחן אותה: