מדקפה | אין חגיגה בלי עוגה (מעוצבת שמכינים לבד) של אמא משקיעה - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים