מדקפה | המדריך להורה היוצר - מה צריך שיהיה בבית לפעילות יצירה עם ילדים - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים