מדקפה | יצירה עם ילדים לכבוד חנוכה - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים