מדקפה | נייר תועלת - יצירה ומיחזור אחר הצהריים של כיף - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים