מדקפה | ספל שוקו חם - יצירה עם הילדים - מדקפה
טליה באלוה-בטשטיין מאמרים נוספים