מדקפה | Prof. Yona Amitai, מומחה ב מדקפה

Prof. Yona Amitai

הסברה בריאותית לציבור ההורים

Prof. Yona Amitai, a specialist in pediatrics, toxicology and public health, Bar Ilan University. Former Director of the Department of Mother, Child and Adolescent Health Ministry Former chairman of pediatrics society community - Hif"a.


Prof. Yona Amitai מאמרים נוספים