מדקפה | חו"ל עם הילדים-לטוס בכיף וטיפים חשובים - מדקפה
אורלי רוזנבלט מאמרים נוספים
מדוע אנחנו מצטלמים?

המילים, כדרכן  תמוגנה עם הזמן הזיכרון, כדרכו, יטשטש.