מדקפה | קיץ, ים, בריכה- איך איפה ומתי לצלם את הילדים - מדקפה
אורלי רוזנבלט מאמרים נוספים
מדוע אנחנו מצטלמים?

המילים, כדרכן  תמוגנה עם הזמן הזיכרון, כדרכו, יטשטש.