מדקפה | expert - מדקפה

מאיה ישראלי

טיפול בבעיות התנהגות של ילדים באמצעות משחק

מהו טיפול במשחק לילדים? זהו נושא מורכב וקיימות תאוריות רבות. למשל, קיימות תאוריות שמתבססות על היחסים הנוצרים בין המטפל לילד, ככלי העיקרי שמביא לשינוי אצל הילד. המטפל יכול להיות אמפטי תומך, מעצים ומקבל במידה רבה מאוד, שלא אפשרית במציאות הלא טיפולית. היחס התומך והאמפטי יכול לשנות אצל הילד תפישה עצמית ותפישותיו לגבי העולם סביבו. על פי גישה אחרת הטיפול מאפשר לילד מסגרת בטוחה ותומכת, שבאמצעותה הילד מרפא את עצמו. הילד מבטא בעצמו את קשייו ומוצא להם פתרון, בנוכחותו התומכת של המטפל שנמצא שם, המאפשר לילד לבצע את התהליך בעצמו. על פי גישה זאת כל אדם (וילד) שואף להגשמה עצמית והתפתחות בריאה, וילד עם קשיים נמצא במציאות החוסמת אספקטים שונים אצלו מהתפתחות רצויה. המסגרת הטיפולית יכולה לאפשר לו להתפתח באופן הרצוי לו. גישה נוספת, מדגישה את יכולתו של הילד ללמוד בתהליך הטיפולי כלים חדשים לפתרון בעיות ולהתנהגות חברתית, ממטפל תומך שרכש את אמון הילד. בתרפיה יכול הילד לקבל פידבק אמיתי ותומך, המאפשר לו לראות ולהבין את התנהגותו הלא חברתית והלא מועילה (לא אדפטיבית), להבין אילו רגשות ותפישות מניעים את התנהגותו,  את השפעותיה על אחרים, וללמוד כלים ורפטרואר חדש להתנהגות ולתגובות חברתיות. אני מאמינה, שכל התאוריות נכונות, וניתן לשלב ביניהן. בעיקר - ללכת אחרי המטופל הוא המוטו שלי, לאפשר לילד לבטא במשחק את עולמו ולהראות לשנינו את הדרך לריפוי.
050-594-3951
חיפה
חיפה

מאיה ישראלי מאמרים נוספים